KASKADA NA WOLI Etap II – rozpoczęcie prac murarskich

Zgodnie z podpisaną Umową w dniu 18 maja 2015 roku w Warszawie z Wawa Novum Sp. z o. o. rozpoczęliśmy realizację robót murowych na Inwestycji KASKADA NA WOLI Etap II, zlokalizowanej przy ul. Sokołowskiej 11 w Warszawie.

W naszym zakresie jest wzniesienie ścian zewnętrznych osłonowych, wewnętrznych akustycznych i działowych z pustaków ceramicznych Porotherm. Do wykonania zostało nam powierzone ok. 6 500 m2  ścian na 4 z 10 kondygnacji budynku. Dobra znajomość budowy, w związku z bieżącą realizacją robót żelbetowych powinna ułatwić prowadzenie prac murowych.  Zakończenie powierzonego zakresu robót przewidziane jest na koniec miesiąca sierpnia.

Powrót do wszystkich wpisów