Oddanie ukończonego budynku Firmie LIVI

Zakończenie prac związanych z realizacją stanu surowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarej (róg ul. Bruzdowej) w Warszawie dla Firmy LIVI Radosław Falkowski, Remigiusz Falkowski Spółka Jawna.

Budynek wykonany w konstrukcji żelbetowo-murowej. Garaż, w którym poza miejscami parkingowymi znajdziemy również komórki lokatorskie został w całości zaprojektowany jako konstrukcja żelbetowa. Natomiast ściany trzech kondygnacji naziemnych wykonane są jako murowane, wzmocnione słupami żelbetowymi i zwieńczone podobnie jak miało to miejsce w garażu stropem monolitycznym. Do 13 mieszkań rozmieszczonych na budynku prowadzą dwie klatki schodowe, które także zostały wykonane z betonu konstrukcyjnego. Inwestycja została ukończona zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, a o jakości prac najlepiej świadczą referencje wystawione przez Inwestora.

Powrót do wszystkich wpisów