KASKADA NA WOLI Etap II – rozpoczęcie robót żelbetowych

Rozpoczęcie robót żelbetowych na Inwestycji KASKADA NA WOLI Etap II, zlokalizowanej przy ul. Sokołowskiej 11 w Warszawie dla Firmy PROSFER Sp. z o. o.

W zakres powierzonych prac wchodzi montaż deskowań i ułożenie mieszanki betonowej. W budynku zaprojektowanych zostało 150 mieszkań. IX kondygnacji naziemnych i II kondygnacje podziemne posadowione zostaną na płycie fundamentowej. Wykonane ściany szczelinowe w pierwszej fazie realizacji pełniące rolę zabezpieczenia wykopu docelowo staną się ścianami dwupoziomowej hali garażowej. Konstrukcję nośną budynku stanowić będą monolityczne, żelbetowe ściany i słupy. Pozostałe ściany wewnętrzne i zewnętrzne przewidziano jako ściany murowane. Stropy międzykondygnacyjne zaprojektowano jako wieloprzęsłowe, żelbetowe płyty monolityczne. Łagodna dotychczas zima powinna pozwolić na szybką i sprawną realizację prac.

Powrót do wszystkich wpisów