Dane kontaktowe

BET-SYSTEM Sp. z o. o.
Zeńbok 36
06-461 Regimin
e-mail: biuro@betsystem.com.pl

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy KRS,
Kapitał zakładowy: 5 000,00 PLN wpłacony w całości,
NIP:  566-201-17-55
REGON: 146484192
KRS: 0000445624

Łukasz Chomicz
Prezes Zarządu
tel. 505-170-468
e-mail: l.chomicz@betsystem.com.pl

Arkadiusz Chomicz
Dyrektor do spraw realizacji Inwestycji
tel. 503-931-093
e-mail: a.chomicz@betsystem.com.pl