Osiedle – Warszawa, ul. Sokołowska

Wykonanie robót żelbetowych na Osiedlu Sokołowska przy ul. Sokołowskiej 11 w Warszawie dla Firma Handlowo Usługowa „RM” Ryszard Maciejczyk. W zakres powierzonych prac wchodzi montaż deskowań i ułożenie mieszanki betonowej. W budynku zaprojektowanych zostało 150 mieszkań. IX kondygnacji naziemnych i II kondygnacje podziemne posadowione zostaną na płycie fundamentowej. Wykonane ściany szczelinowe w pierwszej fazie realizacji pełniące rolę zabezpieczenia wykopu docelowo staną się ścianami dwupoziomowej hali garażowej. Konstrukcję nośną budynku stanowić będą monolityczne, żelbetowe ściany i słupy. Pozostałe ściany wewnętrzne i zewnętrzne przewidziano jako ściany murowane. Stropy między kondygnacyjne zaprojektowano jako wieloprzęsłowe, żelbetowe płyty monolityczne.