Osiedle Nowy Raków – ul. Instalatorów Warszawa

Kontynuacja współpracy z Firmą Radius Projekt Budowa Sp. z o. o. rozpoczętej w 2013 roku przy realizacji Osiedla Nowy Raków na ul. Instalatorów w Warszawie. Ponownie do wykonania zostały nam powierzone roboty murarskie.  Tym razem mamy do zrealizowania 6 500 m2  ścian na IV etapie Inwestycji. W naszym zakresie jest wymurowanie ścian osłonowych, międzylokalowych i działowych w budynku, w którym zaplanowanych jest 67 mieszkań. Podobnie jak przy poprzednich etapach Inwestycji na materiał budulcowy została wybrana cegła wapienno-piaskowa (silikatowa). Planowany czas realizacji robót objętych umową to 2,5 miesiąca. Z racji niepierwszej i zapewne nieostatniej naszej współpracy z Radius Projekt Budowa prace powinny być wykonywane szybko i sprawnie.